REDOVISNING OCH EKONOMISTYRNING

Vårt mål är att ni och ert företag ska bli framgångsrika. Hos oss får ni ett långsiktigt engagemang från kompetenta konsulter. Procendia är konsultfirman som finns för företagen och företagarna, vi tar ett helhetsgrepp om företagarens ekonomi där vi väver in den privata delen i företagsbilden för att få den mest optimala lösningen för företagaren. Vi fokuserar på små och medelstora företag.

TRYGGHET GER FRAMGÅNG, FRAMGÅNG GER TRYGGHET

REDOVISNING

Procendia är en fullservicebyrå inom redovisningstjänster och företagsservice. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster.

RÅDGIVNING

Procendia står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras.

BOKSLUT

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet.

DEKLARATION

Procendia hjälper till att upprätta deklaration både för företaget och i förekommande fall dess delägare och anhöriga.

 

LÖNEADMINISTRATION

Vi erbjuder tjänster inom löneadministration som minskar belastningen och ger er möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

EKONOMIFAKTA 2016

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

 

VI FOKUSERAR PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NYHETER

BLOGG

Skattefria förmåner 2

Skattefria förmåner 2

Utbildning för anställda – förmånsskatt eller inte? Om arbetsgivaren bekostar en utbildning för sina anställda är detta enligt Skatteverket en skattefri förmån om utbildningen har ett tydligt samband med den anställdes arbetsuppgifter. Det har ingen betydelse om... läs mer

KONTAKTA OSS