REDOVISNING OCH EKONOMISTYRNING

Vårt mål är att ni och ert företag ska bli framgångsrika. Hos oss får ni ett långsiktigt engagemang från kompetenta konsulter. Procendia är konsultfirman som finns för företagen och företagarna, vi tar ett helhetsgrepp om företagarens ekonomi där vi väver in den privata delen i företagsbilden för att få den mest optimala lösningen för företagaren. Vi fokuserar på små och medelstora företag.

TRYGGHET GER FRAMGÅNG, FRAMGÅNG GER TRYGGHET

REDOVISNING

Procendia är en fullservicebyrå inom redovisningstjänster och företagsservice. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster.

RÅDGIVNING

Procendia står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras.

BOKSLUT

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet.

DEKLARATION

Procendia hjälper till att upprätta deklaration både för företaget och i förekommande fall dess delägare och anhöriga.

 

LÖNEADMINISTRATION

Vi erbjuder tjänster inom löneadministration som minskar belastningen och ger er möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

EKONOMIFAKTA 2017

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

 

VI FOKUSERAR PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NYHETER

BLOGG

Slopat avdrag för representationsmåltider

Slopat avdrag för representationsmåltider

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för...

läs mer
Hur fungerar personalliggare?

Hur fungerar personalliggare?

Du som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Från och med den 1 januari 2016 gäller det även byggbranschen. Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din...

läs mer
Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är skattefria. Med personalvårdsförmån avses förmån av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan syftar till att skapa trivsel i arbetet eller som räknas som sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga...

läs mer