Trygghet ger framgång,
framgång ger trygghet

Långsiktighet och engagemang

Med långsiktighet och engagemang från kompetenta konsulter vill vi göra företag och företagare framgångsrika.

Redovisning och ekonomistyrning

Procendia är en fullservicebyrå som funnits i  Lund sedan 2010, idag är vi tolv medarbetare.

Små och medelstora företag

Vi fokuserar på är små och medelstora företag, vill du veta mer om våra tjänster? Hör av dig!

Så här arbetar vi

Fråga oss om företagande

Vi är ofta ekonomiskt bollplank för våra kunder, vi ger stöd i de frågeställningar och idéer som uppstår rörande ditt företag.

Tolka dina siffror

För dig som företagare är det viktigt att du kan se vad som ligger till grund för de olika posterna i t ex ett bokslut. Vår uppgift är att tolka siffrorna så det blir kunskap du har nytta av i ditt företagande.

Väl övertänkta lösningar

Tillsammans lägger vi upp rutiner som anpassas efter era önskemål och behov.

Våra redovisningstjänster

Redovisning

Procendia är en fullservicebyrå inom redovisningstjänster och företagsservice. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster.

Rådgivning

Procendia står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras.

Bokslut

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet.

Deklaration

Procendia hjälper till att upprätta deklaration både för företaget och i förekommande fall dess delägare och anhöriga.

Löneadministration

Vi erbjuder tjänster inom löneadministration som minskar belastningen och ger er möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

Ekonomifakta 2021

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

News