REDOVISNING OCH EKONOMISTYRNING

Vårt mål är att ni och ert företag ska bli framgångsrika. Hos oss får ni ett långsiktigt engagemang från kompetenta konsulter. Procendia är konsultfirman som finns för företagen och företagarna, vi tar ett helhetsgrepp om företagarens ekonomi där vi väver in den privata delen i företagsbilden för att få den mest optimala lösningen för företagaren. Vi fokuserar på små och medelstora företag.

TRYGGHET GER FRAMGÅNG, FRAMGÅNG GER TRYGGHET

REDOVISNING

Procendia är en fullservicebyrå inom redovisningstjänster och företagsservice. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster.

RÅDGIVNING

Procendia står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras.

BOKSLUT

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet.

DEKLARATION

Procendia hjälper till att upprätta deklaration både för företaget och i förekommande fall dess delägare och anhöriga.

 

LÖNEADMINISTRATION

Vi erbjuder tjänster inom löneadministration som minskar belastningen och ger er möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

EKONOMIFAKTA 2016

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

 

VI FOKUSERAR PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NYHETER

Slopat avdrag för representationsmåltider

Slopat avdrag för representationsmåltider

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för... läs mer

BLOGG

Hur fungerar personalliggare?

Hur fungerar personalliggare?

Du som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Från och med den 1 januari 2016 gäller det även byggbranschen. Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din... läs mer

KONTAKTA OSS

Procendia AB
Box 4020
227 21 Lund

Besöksadress:
Företagsvägen 28
227 61 Lund

Telefon: 046 – 460 12 77
E-post: info@procendia.se