REDOVISNING OCH EKONOMISTYRNING

Vårt mål är att ni och ert företag ska bli framgångsrika. Hos oss får ni ett långsiktigt engagemang från kompetenta konsulter. Procendia är konsultfirman som finns för företagen och företagarna, vi tar ett helhetsgrepp om företagarens ekonomi där vi väver in den privata delen i företagsbilden för att få den mest optimala lösningen för företagaren. Vi fokuserar på små och medelstora företag.

TRYGGHET GER FRAMGÅNG, FRAMGÅNG GER TRYGGHET

REDOVISNING

Procendia är en fullservicebyrå inom redovisningstjänster och företagsservice. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster.

RÅDGIVNING

Procendia står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras.

BOKSLUT

Bokslutet är en viktig del i företagets verksamhet. Med detta lämnas information till företagets omvärld som leverantörer, banker och kreditinstitutet.

DEKLARATION

Procendia hjälper till att upprätta deklaration både för företaget och i förekommande fall dess delägare och anhöriga.

 

LÖNEADMINISTRATION

Vi erbjuder tjänster inom löneadministration som minskar belastningen och ger er möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet.

EKONOMIFAKTA 2015

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

 

VI FOKUSERAR PÅ SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

NYHETER

Ta ut rätt lön 2015

Beskattningen av lön ökar successivt. På löner upp till 443 300 kr betalar vi enbart kommunalskatt. Löner som överstiger detta belopp utgår ytterligare 20 % i statlig skatt. Om lönen överstiger 629 200 kr betalar vi 25 % i statlig skatt. Högsta pensionsgrundande... läs mer

BLOGG

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Det är vanligt att ett företag erbjuder sina anställda vissa förmåner utöver deras lön. En fråga som då ofta uppkommer är huruvida dessa förmåner ska tas upp till beskattning eller ej. Huvudregeln är att förmåner är skattepliktiga, men det finns vissa undantag. Vi... läs mer

KONTAKTA OSS