Slopat avdrag för representationsmåltider

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla.

Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr per person.
Måltidsutgifter

Det är enbart avdragsrätten för representationsmåltider som slopas, dvs utgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring som räknas som en måltid.

Man anser att det rent praktiskt kan bli problem om t ex den egna personalen vid ett möte kan få personalfika, medan affärsbesökarens fika inte blir avdragsgill. Därför undantas detta från förbudet, vilket innebär att utgifter för förtäring bara ska dras av om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som måltid och som är av mindre värde, dvs motsvarande sådan förtäring som en arbetsgivare kan tillhandahålla sina anställda skattefritt.
Både extern och intern representation

Avdragsförbudet gäller både extern och intern representation, vilket innebär att måltidsutgifter vid personalfester, informationsmöten eller i samband med företagsjubileum inte kommer att vara avdragsgilla.

Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller musikunderhållning, kommer dock fortfarande att vara avdragsgilla upp till 180 kr (plus moms) per person. Sådana utgifter betraktas normalt som driftskostnader i ett företags bokföring.
Teaterbiljetter

Representationsutgifter för teater, greenfee, event, matcher och liknande påverkas inte av lagändringen. För sådan utgifter kommer det alltså fortfarande att vara möjligt att göra avdrag med högst 180 kr (plus moms) per person.

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.
Interna konferenser

Avdragsrätten för kortare interna kurser och konferenser påverkas inte av lagändringen. Någon ändring av vad som omfattas av själva representationsbegreppet görs inte, vilket innebär att dessa företeelser även fortsättningsvis kommer att vara fullt avdragsgilla utan att utlösa förmånsbeskattning.
Moms som belöper på 300 kr/person och tillfälle

Idag finns flera olika metoder för att beräkna hur mycket moms som får lyftas vid representation, beroende på om sprit, vin eller öl ingått i måltiden. Riksdagen har nu beslutat att moms ska få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person oavsett vilka drycker som ingått, och oavsett om det är fråga om intern eller extern representation. Förutsättningen är dock att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt.

Rätt till momslyft på andra representationsutgifter är dock oförändrad, vilket innebär att moms bara får lyftas på den del av utgiften som är inkomstskattemässigt avdragsgill.
Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter att gälla fram till räkenskapsårets slut.

Regeringens prop 2016/17:1, Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU1
Meny