Dags att skatteplanera inför årsskiftet redan nu

om fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning. 

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, så kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid invecklade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Pensioneringen kan garanteras genom att företaget spara i t.ex. en pensionsförsäkring. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 basbelopp kan sättas av per år.

Privata pensionsförsäkringar är däremot inte att rekommendera då dessa nuförtiden inte är skattemässigt avdragsgilla.

Inkomstgränser och skatteuttag 2017

Beskattning av fysiska personers inkomster från tjänst eller näringsverksamhet (enskild firma bland annat) sker enligt en progressiv skala i tre steg. Upp till en årsinkomst på 452 100 kr så beskattas man enbart med kommunalskatt. Den varierar beroende på var i landet man bor och den genomsnittliga kommunalskatten är cirka 32 %.

På belopp över 452 100 kr och upp till 651 700 kr betalar man också statlig skatt på 20 %. På inkomster över 651 700 kr betalar man ytterligare 5 % statlig skatt.

Rätten till pension är kopplad till den inkomst man har och maximal pensionsrätt har man tjänat in om man har en inkomst på 496 305 kr. Löner över detta belopp ger ingen ytterligare pensionsrätt.

Det kan vara hög tid att planera inför årsskiftet när det gäller löner, utdelning i fåmansbolag och pensionsavsättningar. Tala med din redovisningskonsult eller revisor redan nu.

Hög tid att planera för utdelning 2018

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet minskar sin skatt. Skatt på löneinkomster tas ut som beskrivits ovan. Skatt på utdelning från aktier sker med 25 % om aktieinnehavet inte är kvalificerat. Ett kvalificerat innehav innebär att aktieägaren eller denne närstående också är verksam i betydande omfattning i bolaget.

För den som har ett kvalificerat aktieinnehav (alltså praktiskt taget alla små bolag) finns särskilda skatteregler som är kopplade till ägarens eller närståendes löneuttag och hela företagets löneuttag. Reglerna är komplicerade men om man uppfyller kraven så skapar man ett mycket intressant utrymme för lägre beskattning. 

Tala med din redovisningskonsult om detta innan årsskiftet.

 

Har du registrerat verklig huvudman?

Enligt en ny lag, som ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, ska aktiebolag, handelsbolag och andra juridiska personer anmäla vem som är bolagets huvudman till Bolagsverket. Registreringen ska ske senast den 1 februari 2018. Men varför vänta, när det enkelt kan ske på Bolagsverkets webbplats redan nu.

Tänk också på att om och när det sker förändringar så ska ny anmälan ske direkt.

 

Klicka på länken så kommer du till bolagsverkets sida för anmälan. Du måste legitimera dig via e-legitimation.