Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är skattefria. Med personalvårdsförmån avses förmån av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan syftar till att skapa trivsel i arbetet eller som räknas som sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om.

  • Som personalvårdsförmåner räknas inte:
    – rabatter,
    – förmåner som den anställde får byta ut mot kontant ersättning,
    – förmåner som inte riktar sig till hela personalen
    – andra förmåner som den anställde får utanför arbetsplatsen genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem.

Läs mer  om vilka friskvårdsaktiviteter som gäller (Skatteverkets webbsida.) Personalvårdsförmåner ska alltid tillhandahållas på arbetsplatsen, utom i vissa fall som t.ex. personalutflykter och motionsförmåner.

Skulle personalvårdsförmånen gå att byta ut mot kontanter inträder skatteplikt, inte bara för den som faktiskt tar emot pengarna utan även för dem som väljer att utnyttja förmånen i sig. Själva möjligheten att byta förmånen mot kontanter utlöser alltså skatteplikt.

Med hela personalen avses samtliga anställda på en arbetsplats oavsett anställningsform. Även vikarier och tillfälligt anställda ska således erbjudas de personalvårdsförmåner som tillhandahålls på arbetsplatsen, såsom förfriskningar och liknande.

Till personalvårdsförmåner räknas t ex förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbetet samt möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård.

Även enklare former av personalstöd i form av rådgivning vid personliga krissituationer kan falla in under begreppet personalvårdsförmåner.

Motion och annan friskvård

Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Den anställde kan själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg.

Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet.

Friskvårdscheckar

En arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge anställda checkar, kuponger, eller andra handlingar som ger tillträde till en godkänd motionsanläggning.

Kraven för skattefrihet anses uppfyllda om det på checken eller kuponghäftet
– finns personlig information om företagets namn och den anställde,
– anges att den endast kan användas för godkända former av motion
och annan friskvård,
– inte kan bytas mot varor eller kontanter,
– kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren.

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling, bordtennis, tennis eller squash.

Träning med en personlig tränare anses inte som enklare slag av motion och blir därför skattepliktig.

Till det skattefria området räknas vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll och innebandy. Andra former av motion och annan friskvård är t.ex. spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga. Som friskvård räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och kontorsmassage.

Förutom vanlig kroppsmassage kan t ex rosenterapi, akupunktur, zonterapi, ljusterapi, floating och enklare slag av fotvård eller fotmassage räknas som friskvård.

Undantagna aktiviteter

Aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten. Exempel på detta ärp istolskytte, agility, bridge, schack och körsång.

Undantaget från beskattning gäller inte heller sporter som kräverd yrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning, som t.ex. golf, segling, ridning och utförsåkning.

Klädutrustning av mindre värde, t ex t-shirts och enklare träningsoveraller, som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som en skattefri förmån.

Om arbetsgivaren däremot bekostar dyrbarare klädutrustning eller
träningsskor, är förmånen skattepliktig.

Startavgifter m.m.

Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, individuella startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i idrottsföreningar är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem.

Om arbetsgivaren däremot betalar avgifter för anmälan av lag till motionslopp Eller liknande idrottsarrangemang uppkommer inte någon skattepliktig förmån för deltagarna.

Personalrabatter

Personalrabatt vid köp av vara eller tjänst från arbetsgivaren eller något annat företag inom samma koncern kan vara skattefri under vissa förutsättningar.

För att vara skattefri ska rabatten:

– rikta sig till hela personalen,
– avse vara eller tjänst som ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud,
– inte vara större än sedvanlig personalrabatt,
– inte överstiga den största rabatt som en konsument kan få på affärsmässiga grunder.

Observera att personalrabatt normalt är skattepliktig om rabattsatsen överstiger den högsta rabatt som en vanlig konsument kan få hos arbetsgivaren eller på marknaden. Rabattsatserna varierar mellan olika branscher och orter.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *