Regeringen lovar nu förenklingar av de så kallade 3:12-reglerna. Bland annat höjs schablonbeloppet i förenklingsregeln till 2,75 inkomstbasbelopp.

Med dagens nivå på inkomstbasbeloppet innebär det att ägare i fåmansbolag kan ta ut 143.275 kronor som kapitalbeskattad utdelning, det vill säga med 20 procent i skatt.

Lättnader även för firmor
Dessutom införs ett tak på 90 inkomstbasbelopp för hur mycket utdelning som behöver beskattas som inkomst av tjänst.

För att även enskilda näringsidkare ska få del av lättnaderna höjs räntefördelningsräntan med en halv procentenhet.

Så funkar räntefördelning – pengar att tjäna
I Handelsbankens tidning Tillväxt fanns i våras en deklarationsbilaga som på ett enkelt vis förklarade de ganska krångliga räntefördelningsreglerna. Läs artikeln här »