Inlägg av Malin Bergholm

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är skattefria. Med personalvårdsförmån avses förmån av mindre värde som inte är en direkt ersättning för utfört arbete utan syftar till att skapa trivsel i arbetet eller som räknas som sedvänja inom det yrke eller den verksamhet som det är fråga om. Som personalvårdsförmåner räknas inte: – rabatter, – förmåner som den anställde får […]

Digitala kvitton – vad gäller?

Det blir allt vanligare att fakturor och kvitton översänds i digital form. Vid hantering av dessa kan en mängd frågor uppstå. Vi ska här försöka att ge svar på några av dem. Om ett företag skannar in alla mottagna leverantörsfakturor och sparar informationen elektroniskt, måste då även de mottagna pappersfakturorna sparas eller kan de slängas […]

Dags att skatteplanera inför årsskiftet redan nu

om fysisk person så beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten. Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man […]

Hur fungerar personalliggare?

Du som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Från och med den 1 januari 2016 gäller det även byggbranschen. Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök. Du […]

Slopat avdrag för representationsmåltider

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde ska fortfarande vara avdragsgilla. Riksdagen har även beslutat att moms ska få lyftas på utgifter […]