Bolagsbildningar

Bolagsbildning

För att starta ett svenskt aktiebolag krävs att man sätter in minst 50 000 kr i aktiekapital. Bolaget ska ha minst en person som är styrelseledamot och en som är styrelsesuppleant. Bolag som bildas efter den 1 november 2010 behöver inte ha någon revisor. Detta är minimum av antal personer i ett aktiebolag. Beroende på behov kan bolaget ha flera ledamöter, suppleanter och revisor. Antalet aktieägare kan vara en till hur många som helst.

Det är styrelseledamoten eller styrelseledamöterna som ansvarar för verksamheten. Styrelsesuppleanten har varken ansvar eller skyldighet att närvara om det inte krävs för att den ledamot som skall ersättas inte kan närvara. Styrelsesuppleantuppdraget är riskfritt ifall man inte deltar i verksamheten. Styrelseledamöterna måste emellertid ta aktiv del i bolagets verksamhet. När det efter en konkurs utkrävs ansvar av styrelsen går det inte skylla på att man inte läst några rapporter eller deltagit i några möten.

För att starta aktiebolag finns tre alternativ att välja på. Det ena är att försöka ordna det själv. vilket kan vara svårt och kommer troligtvis att ta lång tid eftersom Bolagsverket inte registrerar bolaget förrän alla handlingar är i laga ordning. En annan valmöjlighet är att vända sig till Procendia som kan bistå med hjälp vid nybildande av aktiebolag. Vi bildar det med alla nödvändiga handlingar och står för kontakten med Bolagsverket. Vi kan även hjälpa till med praktiska uppgifter som måste lösas i samband med en bildning allt från utformning av ett kompanjonsavtal genom advokat till att förmedla kontakter med banker och försäkringsbolag. Ett avslutande möjlighet är att köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett redan bildat, men inte verksamt aktiebolag som beställaren kan börja använda samma dag som beställningen sker.

Utlandsetablering

Är ni ett utländskt företag som är i behov av Delgivningsbar person och momsombud i Sverige så kan vi tillhandahålla detta.

Vi kan vara ert administrativa kontor i Sverige. Det betyder att ni har er fasta adress och skatteadress hos oss, vilket gör att alla fakturor och officiella handlingar kommer till oss och vi ombesörjer att det hanteras enligt era önskemål.