Ekonomiavdelning

Outsourcing av sin ekonomiavdelning innebär att en extern partner tar ansvaret för din ekonomiavdelning: bokföring, löner, fakturaservice och mycket mer. Förutom att driva och sköta den del som läggs ut till oss, tar vi även ansvaret för effektivisering, rationalisering och utveckling. Hanteringen sker i våra eller era system och utförs av vår personal i våra eller era lokaler. Vi kan även ta över befintlig personal

En framgångsrik outsourcinglösning bygger på ett långsiktigt partnerskap med kunden.

Outsourcing passar alla företag från små till stora och är ett mycket kostnadseffektivt sätt att arbeta.

Outsourcing är ett strategiskt vägval för ökad flexibilitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet och en naturlig del av framtidens företag: det moderna sättet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.