Ekonomisk förvaltning

Enkelt och tidseffektivt är ord som beskriver Procendias ekonomiska förvaltning för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Procendia erbjuder styrelsen en effektiv och bekymmersfri förvaltning med moderna verktyg.

Alla kunder hos Procendia har en personlig kundansvarig, som har ett övergripande ansvar för allt som levereras från oss på Procendia och som är övergripande kontaktperson för klienten.

Innehållet i den ekonomiska förvaltningen kan sammanfattas enligt följande:

Övergripande ekonomi

  • Placering av överlikvida medel
  • Likviditetsbudget
  • Flerårsbudget
  • Analyser för att optimera klientens driftekonomi.

Redovisning, betalningar och bokslut

Löpande bokföring

  • Årsbokslut, förvaltningsberättelse och föreningens deklaration.
  • Lägenhetsförteckning (ett lagkrav) inklusive signalering av uppsägningstider för lokalhyresgäster.
  • Avisering
  • Hantering av betalningspåminnelser och reskontrahantering.