EKONOMIFAKTA 2017

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.

Kontakta oss
Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift 31,42
Sjukförsäkringsavgift 4,35
Arbetsskadeavgift 0,20
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 10,72
Ålderspensionavgift 10,21
Efterlevnadspension 0,70
Föräldraförsäkring 2,60
Egenavgift 28,97
Sjukförsäkringsavgift 4,44
Arbetsskadeavgift 0,20
Arbetsmarknadsavgift 0,10
Allmän löneavgift 10,72
Ålderspensionavgift 10,21
Efterlevnadspension 0,70
Föräldraförsäkring 2,60
Särskild löneskatt
(Vid inkomst av passiv näringsverksamhet)
24,26
Ålderspensionsavgift
(Födda 1938-1946)
10,21

Basbelopp

Inkomstbasbelopp 61 500 kr
Prisbasbelopp 44 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp 45 700 kr

Gåvor till anställda

Julgåva 450 kr inkl. moms
Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms

Inkassoavgifter

Förseningsavgift 450 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Amorteringsavisering 60 kr/avi
Arvode bet.föreläggande 380 kr
Ans. bet.föreläggande 300 kr
Arvode handräckning 420 kr
Ans. handräckning 300 kr
Kostnad verkställighet 600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet % (Inkomstår 2016)

Periodiseringsfond, firma+HB 30,00
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25,00
Positiv räntefördelning 6,27
Negativ räntefördelning 1,50
Expansionsfondsskatt 22,00
Bolagsskatt 22,00
Schablonavdrag egenavgifter 25,00
Schablonavdrag löneskatt 20,00

Kostförmåner

Frukost 45 kr
Lunch/middag 90 kr
Helt fri kost 225 kr

Milersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser

25% 20% av priset – den generella skattesatsen
12% 10,71% av priset – t.ex. livsmedel och hotelltjänster
6% 5,66% av priset – t.ex. person-transporter och böcker

Representation

Intern/extern representation
(lunch, middag, supé)
300 kr exkl. moms

Räntor

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00%)
7,50
Referensränta
(2017-01-01)
-0,50
Reporänta
(2017-01-01)
-0,50
Statslåneräntan
(genomsnitt 2016)
0,34

Sjukförsäkring

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2017 336 000 kr
Högsta föräldrapenning 2017 448 000 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst 2016 461 250 kr

Sjuklön

Dag 1 – karensdag 0%
Dag 2-14 80%
Dag 15- Sjukpenning från Försäkringskassan

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

20% statlig skatt 452 100 kr
25% statlig skatt 651 700 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag 220 kr
Halv dag och natt 110 kr