Slopat avdrag för representationsmåltider

Slopat avdrag för representationsmåltider

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person. Riksdagen har beslutat att avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopas. Utgifter för...
EKONOMIFAKTA 2016

EKONOMIFAKTA 2016

På den här sidan, Ekomonifakta 2016, hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.
Ta ut rätt lön 2015

Ta ut rätt lön 2015

Beskattningen av lön ökar successivt. På löner upp till 443 300 kr betalar vi enbart kommunalskatt. Löner som överstiger detta belopp utgår ytterligare 20 % i statlig skatt. Om lönen överstiger 629 200 kr betalar vi 25 % i statlig skatt. Högsta pensionsgrundande...