REDOVISNINGSTJÄNSTER

Deklaration

Procendia hjälper till att upprätta deklaration både för företaget och i förekommande fall dess delägare och anhöriga. I många fall är det ju väsentligt för att uppnå en optimal skattesituation att ha ett helhetsgrepp om både företagets och den privata skattesituationen.

Hur mycket lön skall jag ta ut? Ska jag ta utdelning eller lön? Hur ser K10:an ut? Ska jag teckna pensionsförsäkring?

Det finns många frågor att ta ställning till och varje situation är mer eller mindre unik. Dessutom ändras skattereglerna ständigt så att nya möjligheter ges.
Procendia har stor erfarenhet av frågeställningarna och är uppdaterad med skattelagstiftningen.