REDOVISNINGSTJÄNSTER

Löneadministration

Procendia erbjuder en rad tjänster inom löneadministration som minskar belastning för ert företag och ger er möjlighet att koncentrera er på företagets kärnverksamhet.

Genom att låta våra löneadministratörer sköta lönehanteringen, slipper ni hålla reda på alla förändringar och vad de innebär för din verksamhet. Procendia har ett lönesystem som enkelt kan anpassas till era förutsättningar och önskemål. Vilket gör att ni slipper all praktisk hantering av lönesystem.

Några av de tjänster inom löneadministration som vi kan erbjuda:

  • Registrering av månadens löneunderlag Hantering av förmånsvärden, utlägg och reseräkningar
  • Beräkning av källskatt och arbetsgivaravgifter
  • Utskrift och distribution av lönespecifikationer via e-post eller brev
  • Framtagande av bokföringsunderlag
  • Framtagande av banklistor/utbetalning
  • Framtagande av underlag för skattedeklaration
  • Arbetsgivarintyg anställda
  • Skapande av kontrolluppgifter till anställda och Skatteverket