REDOVISNINGSTJÄNSTER

Rådgivning

Procendia står gärna till tjänst med analyser och kalkyler – där företagets ekonomiska ställning analyseras. Vi studerar också nyckeltal, kapitalbehov och likviditet samt företagets starka och svaga sidor. Här kan också ingå att vi upprättar kalkyler för investeringar och andra tilltänkta steg i företagets utveckling

Vi är också er ekonomiska bollplank och stöd i de frågeställningar och idéer som uppstår rörande ditt företag. Det kan vara allt från organisatoriska till ekonomiska frågor. Allt från nyanställning av personal till större inköp eller annat som kan ha betydelse för er verksamhet.

Procendia hjälper till vid start av företag, allt från aktiebolag och handelsbolag till enskilda firmor. Vi upprättar alla nödvändiga handlingar till både Bolagsverket och Skatteverket. Vi sköter alla kontakter och ser till att det går snabbt och smidigt.