REDOVISNINGSTJÄNSTER

Redovisning

Procendia är en fullservicebyrå inom redovisningstjänster och företagsservice. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning tjänster, som helt kan anpassas efter era behov och önskemål.

Procendia hjälper er hantera allt med löpande bokföring och skatteredovisning. Om ni behöver hjälp med reskontrahantering kan vi även erbjuda denna tjänst. Er fakturering kan skötas av Procendia. Ni tillhandahålla oss själva faktureringsunderlaget. Vi ser till att faktureringen sker och distribueras till era kunder.

Procendia ser till att er bokföring uppfyller alla krav som lagen ställer och våra redovisningstjänster följer svensk standard för redovisningstjänster, REKO. Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter och står under tillsyn av SRF kvalitetskontroll, allt för att ni ska känna er trygg i vårt arbete för er. Tillsammans lägger vi upp rutiner som anpassas efter era önskemål och behov. Vi tar fram rapporter så ni kan följa ert företags ställning och resultat. Våra tjänster ger er möjlighet att få ut mer av er redovisning.